Strona Główna > Zamówienia publiczne > Zakończone postępowania

Zakończone postępowania
Sprawa Nr 1/KC/2017

Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2017 roku polegającą na dostawie i wymianie filtrów w systemie wentylacyjnym pomieszczeń czystych wraz z kwalifikacją tych pomieszczeń, dostawie i wymianie presostatu filtra HEPA, dostawie i wymianie termometrów bimetalicznych do pomiaru temperatury w układach grzewczych, dostawie i wymianie metalowej siatki zabezpieczającej obszar wlotowy powietrza czerpni kanału wentylacyjnego, dostawie i wymianie zamków w oknach podawczych pomieszczeń czystych, utylizacji zużytych filtrów kieszeniowych central klimatyzacyjnych; przeglądzie:    nawilżaczy parowych, klimatyzatorów, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji na odpady ciekłe, automatyki i kontroli dostępu.


Załączniki:

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ – informacja – grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie przedmiotowe Wykonawcy
9. załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy
10. załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz podwykonawców
11. informacja z otwarcia ofert
12. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertySprawa nr 2/KC/2017

Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 1 
4. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 2 
5. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 3 
6. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 4 
7. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy
8. załącznik nr 3 do SIWZ – informacja – grupa kapitałowa

Postępowanie nr 1/KC/2018


Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2018 roku, obejmującą wymianę filtrów w systemie wentylacyjnym pomieszczeń czystych wraz z kwalifikacją tych pomieszczeń oraz przeglądy klimatyzatorów, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji na odpady ciekłe, automatyki i kontroli dostępu


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie podmiotowe
6. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie przedmiotowe
9. załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy
10. informacja z otwarcia ofert
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12. ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYMPostępowanie nr 3/KC/2018

Przedmiot zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek pn.: "Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach czystych – szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek" w 2018 r.
USŁUGA SPOŁECZNA

1.   Ogłoszenie o zamówieniu
2.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 1
3.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 2
4.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 3
5.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 4
6.   Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
7.   Załącznik nr 3 – oświadczenie własne Wykonawcy
8.   Załącznik nr 4 – informacja - grupa kapitałowa
9.   Załącznik nr 5 – wykaz usług
10.  Załącznik nr 6 - projekt umowy
11.  Załącznik nr 7 – projekt umowy (RODO)


Postępowanie nr 4/KC/2018

Przedmiot postępowania:
organizacja i przeprowadzenie szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek pn.: "Kliniczne i laboratoryjne aspekty oznaczania i identyfikacji przeciwciał anty-HLA"
USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy (RODO)


Postępowanie nr 5/KC/2018

Postępowanie nr 6/KC/2018

Przedmiot postępowania:
organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń wraz z zapewnieniem usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 4 (cztery) dwudniowe szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek pn."Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach czystych

 
– szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek"
USŁUGA SPOŁECZNA
 
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - umowa RODO
12. informacja o udzieleniu zamówienia


Postępowanie nr 2/KC/2019

Przetarg nieograniczony na:

Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2019 roku1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa

4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy

6. załącznik nr 4 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa

7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług

8. załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy

9. załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy

10. informacja z otwarcia ofert

11. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Postępowanie nr 3/KC/2019

Przedmiot postępowania: zakup i dostawa sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


Postępowanie nr 4/KC/2019

Przedmiot postępowania:
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i
gastronomicznych trzydniowego szkolenia dla osób wykonujących czynności
bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem,
przechowywaniem, i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach
systemu ochrony zdrowia związanych z transplantacją, w terminie 4.12. –
6.12. w Katowicach i Opolu

USŁUGA SPOŁECZNA

Postępowanie nr 5/KC/2019

Przedmiot postępowania:
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i
gastronomicznych, dwóch dwudniowych szkoleń dla osób wykonujących
czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem,
przetwarzaniem, przechowywaniem, i przeszczepianiem komórek i tkanek w
jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantacją, w
terminie 11.12. – 13.12. w Warszawie

USŁUGA SPOŁECZNA


Usługa przygotowania i zapewnienia zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę cyklu specjalistycznych szkoleń on-line 
Dostawa wraz z montażem klimatyzatora ze sterownikiem pracy naprzemiennej

Obsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 roku


Wynajęcie platformy e-learningowej wraz jej obsługą
Zapytanie ofertowe nr 4 / 2021 / KCBTiK z dnia 16.03.2021r

Zapytanie ofertowe nr 1 / 2021 / KCBTiK z dnia 02.03.2021r
Przetarg nieograniczony nr 4/KC/2020

Przedmiot postępowania:
Przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń on-line dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość pobieranych oraz przetwarzanych komórek i tkanek.

8. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy

Postępowanie przetargowe nr 3/KC/2020

Przedmiot zamówienia:
Zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek (aktualizacja oprogramowania Asseco Poland S.A. producent Asseco Poland S.A. z dostosowaniem do automatycznego generowania etykiet SEC i ich wydruku w 2 podmiotach, w ramach których działa bank tkanek i komórek


Przetarg nieograniczony nr 2/KC/2020

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa dermatomów dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i KomórekPostępowanie nr 1/KC/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2020 roku

Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług
Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie przedmiotowe Wykonawcy
Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy