Zamówienia publiczneUsługa przygotowania i zapewnienia zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę cyklu specjalistycznych szkoleń on-line 

Zapytanie ofertowe nr 12 / 2021 KCBTIK z dnia 17.11.2021r
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Zmiana nr 1 treści zapytania ofertowego z dnia 22.11.2021r
Wyjaśnienia nr1 oraz zmiana treści nr 2 zapytania ofertowego z dnia 23.11.2021r
Zawiadomienie o wyborze ofertyDostawa wraz z montażem klimatyzatora
 
Zapytanie ofertowe nr 11 / 2021 KCBTIK z dnia 27.10.2021r
Wykaz dostaw
Wzór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru, ponownym badaniu i ocenie ofert oraz ponownym wyborze ofertyDostawa wraz z montażem klimatyzatora ze sterownikiem pracy naprzemiennej

Zapytanie ofertowe nr 10 / 2021 KCBTIK z dnia 27.10.2021r
Wykaz dostaw
Wzór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa Młynka do kości dla KCBTiK

Zapytanie ofertowe nr 7 / 2021 / KCBTiK z dnia 13.10.2021r
Wykaz dostaw
Wzór oferty
Zmiana nr 1 treści zapytania ofertowego z dnia 19.10.2021
Załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyborze ofertyZakup i dostawa Autoklaw  z wyposażeniem dla KCBTiK

Zapytanie ofertowe nr 8 / 2021 / KCBTiK z dnia 13.10.2021r
Wykaz dostaw
Zawiadomienie o wyborze ofertyZakup i dostawa Wytrząsarki dla KCBTiK

Zapytanie ofertowe nr 9 / 2021 / KCBTiK z dnia 13.10.2021r
Wykaz dostawObsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 roku

Zapytanie ofertowe nr 6 / 2021 / KCBTiK z dnia 08.06.2021r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 5 / 2021 / KCBTiK z dnia 25.03.2021r
Wynajęcie platformy e-learningowej wraz jej obsługą

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZapytanie ofertowe nr 4 / 2021 / KCBTiK z dnia 16.03.2021r

Dane do wykonania dokumentacji niejawnego systemu teleinformatycznego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZapytanie ofertowe nr 3 / 2021 / KCBTiK z dnia 11.03.2021 r.

Wynajęcie platformy e-learningowej wraz jej obsługą

Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 3 / 2021 / KCBTiK z dnia 11.03.2021r
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 3 / 2021 / KCBTiK z dnia 19.03.2021r
Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 3 / 2021 / KCBTiK z dnia 11.03.2021rZapytanie ofertowe nr 2 / 2021 / KCBTiK z dnia 02.03.2021r

Wykonanie systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSW i N).

Pytania i Odpowiedzi:  . „zapytanie ofertowego nr 2 / 2021 / KCBTiK z dnia 02.03.2021r - Wykonanie systemu sygnalizacji napadu i włamań”

 Załączniki:

Zdjęcie1 Zdjęcie2Rzut kondygnacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyZapytanie ofertowe nr 1 / 2021 / KCBTiK z dnia 02.03.2021r

Dane do wykonania dokumentacji niejawnego systemu teleinformatycznegoPrzetarg nieograniczony nr 4/KC/2020

Przedmiot postępowania:
Przygotowanie i zapewnienie zaplecza technicznego na realizację oraz obsługę specjalistycznych szkoleń on-line dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość pobieranych oraz przetwarzanych komórek i tkanek.

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług
7. załącznik nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa
8. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy
9. informacja z otwarcia ofert
10.ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie przetargowe nr 3/KC/2020

Przedmiot zamówienia:
Zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek (aktualizacja oprogramowania Asseco Poland S.A. producent Asseco Poland S.A. z dostosowaniem do automatycznego generowania etykiet SEC i ich wydruku w 2 podmiotach, w ramach których działa bank tkanek i komórek

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
8. pytania i odpowiedzi + nowy termin składania i otwarcia ofert
9. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
11. informacja z otwarcia ofert
12 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
13. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony nr 2/KC/2020

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa dermatomów dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia
3. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
4. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa
5. załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
6. Pytania i odpowiedzi
7. informacja z otwarcia ofert
8. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
9. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Postępowanie nr 1/KC/2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2020 roku
1.   ogłoszenie o zamówieniu
2.  SIWZ z załącznikami
3.  informacja z otwarcia ofert
4. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
5. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa;
Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie własne Wykonawcy
Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz usług
Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie przedmiotowe Wykonawcy
Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy