Strona Główna > Ośrodki Dawców Szpiku

Ośrodki Dawców Szpiku

 

Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej tj. działalność określoną w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):

 

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Ośrodek Dawców Szpiku Zakładu Transfuzjologii Klinicznej

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44

* data wydania pozwolenia:   10.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych
z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” w Warszawie
Ośrodek Dawców Szpiku 
ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia:   31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
* data wydania pozwolenia:   08.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

 

  

 Fundacja DKMS

ul. Altowa 6 lok. 9 02-386 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   27.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 


Fundacja Urszuli Jaworskiej

ul. Międzynarodowa 61, 03-922 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   22.06.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 latUniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 latSamodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat