Ośrodki Dawców Szpiku

 

Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej tj. działalność określoną w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):

 

 

Lista ośrodków dawców szpiku, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności- stan na dzień 31.12.2022