2020


SZKOLENIA 2020
Szkolenia sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego 

na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Szanowni Państwo,

W grudniu 2020 r. w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” finansowanego przez Ministra Zdrowia, zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników banków tkanek i komórek.

Organizatorem szkoleń jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.


Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny właściwy dla danego szkolenia . 

*Rejestracja uczestników zostanie wkrótce uruchomiona.


PLAN SZKOLEŃ W 2020 ROKU


PROGRAMY SZKOLEŃ

Program szkolenia pt.:„Przetwarzanie i przechowywanie przeszczepów tkankowych" 10-11 grudnia 2020

Program szkolenia pt.:"Aspekty formalne i praktyczne działalności banku krwi pępowinowej" 14-15 grudnia 2020

Program szkolenia pt.:"Aspekty formalne i praktyczne działalności banku tkanek i komórek wydających tkanki i komórki do zastosowań innowacyjnych, w tym terapii zaawansowanych" 14-15 grudnia 2020


 UWAGA

Rejestracja na szkolenia w dn. 14-15.12.2020 r. przedłużona do godziny 13:30

Uprzejmie informujemy, że:

 1.      Rejestracja na szkolenia w dn. 14-15.12.2020 r. będzie otwarta

do dn. 11.12.2020 r. do godz. 12:00.

Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu będzie przekazana drogą mailową do godz. 16:00 w dn. 11.12.2020 r.

 

2.      Szkolenie Aspekty formalne i praktyczne działalności banku tkanek i komórek wydających tkanki i komórki do zastosowań innowacyjnych, w tym terapii zaawansowanych jest kierowane jedynie do personelu banków tkanek i komórek wydających tkanki i komórki do zastosowań innowacyjnych w szczególności skórę, tkankę tłuszczową, szpik do zastosowań pozahematologicznych, tkanki popłodu itp.
Szkolenie nie jest kierowane do pracowników banków współpracujących z ośrodkami hematologicznymi w zakresie wydawania komórek krwiotwórczych i limfocytów

 

3.      Szkolenie Aspekty formalne i praktyczne działalności banku krwi pępowinowej jest kierowane do personelu banków krwi pępowinowej.


Rekrutacja na szkolenia:

„Przetwarzanie i przechowywanie przeszczepów tkankowych”    Personel banków tkanek i komórek 10-11 grudnia 

„Aspekty formalne i praktyczne działalności banku krwi pępowinowej”  Personel banków krwi pępowinowej   14-15 grudnia

„Aspekty formalne i praktyczne działalności banku tkanek i komórek wydających tkanki i komórki do zastosowań innowacyjnych, w tym terapii zaawansowanych” Personel banków tkanek i komórek  14-15 grudnia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji szkoleń

Informacja o materiałach ze szkoleń ustawowych, grudzień 2020

Uprzejmie informujemy, że nagrane wykłady z poszczególnych szkoleń zostały udostępnione na platformie Edolando.

Do każdego z zarejestrowanych na dane szkolenie uczestników został wysłany na adres mailowy podany podczas rejestracji imienny link dostępowy do konkretnego szkolenia.

Uwaga: Informacja o teście zaliczeniowym w dn. 17.12.2020 dla uczestników szkoleń ustawowych w dn. 14-15.12.2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją - link