2019

Szkolenia 2019


Szanowni Państwo,

W grudniu 2019 r. w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” finansowanego przez Ministra Zdrowia, zorganizowane zostaną szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.

Organizatorem szkoleń jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek we współpracy z firmą MIAMI DESIGN Marcin Koźbiał.

Udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie w czasie szkoleń są bezpłatne. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.

Poniżej dostępna jest informacja o szkoleniach organizowanych w2019 roku (daty, liczba miejsc, miejsce przeprowadzenia szkolenia oraz jego tematyka), programy szkoleń (osobne na każde szkolenie).

Zgłoszenia udziału w szkoleniu (osobne na każde szkolenie), należy przesłać do firmy MIAMI DESIGN Marcin Koźbiał.

PLAN SZKOLEŃ:

Plan szkoleń 2019


PROGRAMY SZKOLEŃ:

1)   KRYTERIA KWALIFIKACJI I PROCEDURY POBRANIA TKANEK OD DAWCÓW ZMARŁYCH
w terminie 04 - 06 grudnia 2019 r. Katowice

2)   ASPEKTY FORMALNE I PRAKTYCZNE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA DAWCÓW SZPIKU
ASPEKTY FORMALNE I PRAKTYCZNE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
w terminie 11 - 13 grudnia 2019 r. Warszawa

 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ:

Formularz zgłoszenia na szkolenie Kryteria Kwalifikacji I Procedury Pobrania Tkanek Od Dawców Zmarłych

Formularz zgłoszenia na szkolenia Aspekty Formalne I Praktyczne Działalności Ośrodka Dawców Szpiku oraz  Aspekty Formalne I Praktyczne Działalności Banków Komórek Krwiotwórczych