2018


SZKOLENIA 2018
Szkolenia sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego 

na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


Szkolenia 2018


Szanowni Państwo,

W miesiącach listopad i grudzień 2018 r. w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” finansowanego przez Ministra Zdrowia, zorganizowane zostaną szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią.


Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg (dla osób spoza Warszawy), wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Organizator szkoleń nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.


PLAN SZKOLEŃ:

Plan szkoleń 2018


PROGRAMY SZKOLEŃ:


Program szkolenia dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów.
„Kliniczne i laboratoryjne aspekty oznaczania i identyfikacji przeciwciał anty-HLA” Warszawa, 29-30 listopada 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA: WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH 05-06 / 06-07 / 10-11 / 11-12 grudnia 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA: WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH - SZKOLENIE DLA PERSONELU BANKÓW TKANEK I KOMÓREK 5-6 grudnia 2018r.

PROGRAM SZKOLENIA: WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH - SZKOLENIE DLA PERSONELU BANKÓW TKANEK I KOMÓREK 6-7 grudnia 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA: WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH - SZKOLENIE DLA PERSONELU BANKÓW TKANEK I KOMÓREK 10-11 grudnia 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA: WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH - SZKOLENIE DLA PERSONELU BANKÓW TKANEK I KOMÓREK 11-12 grudnia 2018 r.


FORMULARZE ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Formularz zgłoszenia „WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH” w dniach 5-6 / 6-7 / 10-11 / 11-12 grudnia 2018 r.