Dyrektywy

Wszystkie dokumenty zamieszczone na naszych stronach zapisane są w formacie PDF, w razie problemów z odczytywaniem proponujemy instalację najnowszej wersji programu Adobe Reader ze strony producenta oprogramowania, dla ułatwienia program można pobrać klikając na link


Dyrektywa 2004/23/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 31 marca 2004 r. PDF

Dyrektywa Komisji 2006 17 WE z dnia 8 lutego 2006 PDF

Dyrektywa Komisji 2006 86 WE z dnia 24 października 2006 PDF


Wersje oryginalne:

Commission Directive 2004 23 EC PDF
Commission Directive 2006 17 EC PDF
Commission Directive 2006 86 EC PDF


ROZPORZADZENIA:

Rozporządzenia MZ z 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze PDF

Rozporządzenia MZ z 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek PDF

Rozporządzenie MZ z 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej PDF

Rozporządzenie MZ z 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem,
przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów PDF

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie PDF

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej PDF

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień PDF

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów PDF


USTAWY:

Ustawa z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów PDF