Strona główna > Załatwianie spraw

Załatwianie spraw


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

W sprawach należących do właściwości działania Krajowego Centrum

Bankowania Tkanek i Komórek można zwracać się drogą listową, pocztą

elektroniczną, faksem. Wszystkie sprawy są rozpatrywane zgodnie z Kodeksem

Postępowania Administracyjnego.


W celu uzyskania informacji, które są niedostępne na stronach BIP, prosimy

wypełnić i przesłać wniosek na adres:

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

ul. Chałubińskiego 5

02-004 Warszawa

z dopiskiem BIP

Wniosek do pobrania PDF RTF