Strona główna > Redakcja BIP

Redakcja BIP

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:
Artur Kamiński

ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
Tel/Fax.(22) 621-75 43

Za modyfikację informacji odpowiada:
Marek Magdziak

ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
Tel/Fax.(22) 621-75 43