Strona g艂贸wna > Forma prawna

Forma prawna

W dziale zamieszczone zosta艂y akty prawne zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 KCBTiK.

- Dyrektywy
- Ustawy
- Rozporz膮dzenia
- Zarz膮dzenia
- Obwieszczenia

    Teksty akt贸w prawnych prezentowane na stronach internetowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Kom贸rek nie stanowi膮 藕r贸d艂a prawa.
Zgodnie z Konstytucj膮 RP oraz ustaw膮 z dnia 20 lipca 2000 r. o og艂aszaniu akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z p贸n.zm.) jedyne 藕r贸d艂o prawa na terenie RP stanowi膮 akty normatywne og艂aszane w dziennikach urz臋dowych.


Dyrektywy


鈥 Dyrektywa 2004/23/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jako艣ci i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i kom贸rek ludzkich - PDF

鈥 Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzaj膮ca w 偶ycie dyrektyw臋 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niekt贸rych wymaga艅 technicznych dotycz膮cych dawstwa, pobierania i badania tkanek i kom贸rek ludzkich - PDF

鈥 Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 pa藕dziernika 2006 r. wykonuj膮ca dyrektyw臋 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymaga艅 dotycz膮cych mo偶liwo艣ci 艣ledzenia, powiadamiania o powa偶nych i niepo偶膮danych reakcjach i zdarzeniach oraz niekt贸rych wymaga艅 technicznych dotycz膮cych kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i kom贸rek ludzkich - PDF

Ustawy


鈥 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w
(Dz.U. 2005, Nr 169, poz. 1411) - PDF

鈥 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzaj膮ce Kodeks karny
(Dz.U.2009,  Nr 141, poz. 1149) - PDF

Rozporz膮dzenia


鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciw贸w oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 2006, Nr 228, poz. 11350) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w
(Dz.U. 2010, Nr 75, poz. 486) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonuj膮cych czynno艣ci zwi膮zane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w
(Dz.U. 2010, Nr 45, poz. 273) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 30 pa藕dziernika 2007 r. w sprawie sposobu i trybu uzyskania informacji od prokuratora lub stanowiska s膮du rodzinnego o niewyra偶eniu sprzeciwu na pobranie ze zw艂ok kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w
(Dz.U. 2007, Nr 210, poz. 1532) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczeg艂owego sposobu ustalania koszt贸w czynno艣ci zwi膮zanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacj膮 i dystrybucj膮 kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w
(Dz. U. 2010,  Nr 53, poz. 3) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na to terytorium ludzkich kom贸rek, tkanek i narz膮d贸w
(Dz. U. 2010,  Nr 75, poz. 485) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szkole艅 os贸b, kt贸rych czynno艣ci bezpo艣rednio wp艂ywaj膮 na jako艣膰 kom贸rek, tkanek lub narz膮d贸w, a tak偶e bezpiecze艅stwo dawc贸w i biorc贸w (Dz. U. 2010,  Nr 64,  poz. 403) - PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymaga艅 fachowych i sanitarnych dla bank贸w tkanek i kom贸rek
(Dz.U.06.218.1598) -PDF

鈥 Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 system zapewnienia jako艣ci w bankach tkanek i kom贸rek
(Dz.U.2008, Nr 190, poz.1169) -PDF
 

Zarz膮dzenia

鈥 Zarz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Kom贸rek
(Dz.Urz.MZ.2006, Nr 10, poz. 54) - PDF


Obwieszczenia


鈥 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteri贸w i sposobu stwierdzenia trwa艂ego nieodwracalnego ustania czynno艣ci m贸zgu - PDF

鈥 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteri贸w i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania kr膮偶enia - PDF