Strona główna

 Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


Biuletyn Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek powstał w odpowiedzi na zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), określającej podmioty zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustalającej zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

W serwisie znajdą Państwo wszystkie informacje wymienione w Ustawie, obligatoryjne dla instytucji wykonujących zadania publiczne.
W celu uzyskania informacji udostępnionych w Biuletynie należy wybrać interesującą Państwa pozycję tematyczną z menu umieszczonego po lewej stronie ekranu.

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
Tel/Fax.(22) 621-75 43
e-mail: sekretariat@kcbtik.pl