Szkolenia


SZKOLENIA 2021
 

Szanowni Państwo,

W grudniu 2021 r. w ramach realizacji Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 (2021) „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” finansowanego 
przez Ministra Zdrowia, zostaną zorganizowane wstępne, ustawiczne i uaktualniające szkolenia zdalne osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także na bezpieczeństwo biorców i dawców.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny właściwy dla danego szkolenia . 

Rejestracja uczestników została uruchomiona.


Formularz rejestracyjny dostępny tutaj >> FORMULARZ1. Aspekty formalne i praktyczne działalności ośrodków dawców szpiku. 
(personel ośrodków dawców szpiku)

2. Aspekty formalne i praktyczne działalności banków komórek krwiotwórczych.
(personel banków komórek krwiotwórczych oraz personel ośrodków pobierających 
i przeszczepiających komórki krwiotwórcze współpracujący z ww. bankami)

3. Aspekty formalne i praktyczne działalności medycznych laboratoriów 
diagnostycznych wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej. 
(personel medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej)

4. Kwalifikacja dawców i procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych.
(koordynatorzy pobierania komórek, tkanek i narządów, lekarze kwalifikujący dawców i pobierający tkanki, zespoły pobierające tkanki współpracujące z BT oraz personel banków tkanek)


Organizatorem szkoleń jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.