Szkolenia
UWAGA – INFORMACJE NA STRONIE PODLEGAJĄ AKTUALIZACJI


Aktualizacja nr 3 – zamieszczono informacje o Platformie Szkoleniowej oraz dodatkowe informacje o przebiegu szkolenia i jego ukończeniu


Aktualizacja nr 2 - zaktualizowano program szkolenia, zamieszczono dodatkowe informacje odn. przebiegu rejestracji, weryfikacji oraz samego szkolenia


Aktualizacja nr 1 - dodano link do programu szkolenia, dodano link do formularza rejestracyjnego


Aktualizacja nr 3

 Szanowni Państwo,

 poniżej informacje o Platformie Szkoleniowej oraz dodatkowe informacje o przebiegu szkolenia i jego ukończeniu

 

1.       w dn. 14.12.2023 r. została uruchomiona Platforma Szkoleniowa Endolado. Na Platformie umieszczono nagrania wykładów szkoleniowych;


2.      każda zakwalifikowana osoba powinna otrzymać:

2.1.   z adresu info[at]edolando.com ([at] = @ - zabezpieczenie antyspamowe) – 2 maile: „Zaproszenie do rejestracji na platformie”, a następnie po udanej rejestracji maila „Zapis na szkolenie” umożliwiający dostęp do Platformy;

2.2.   z adresu szkolenie[at]kcbtik.ebo.pl ([at] = @ - zabezpieczenie antyspamowe) – maila „KCBTiK - KK2023 - Rozpoczęcie szkolenia ustawowego, dostęp do platformy, link do materiałów w formacie .pdf” zawierający link do materiałów dodatkowych.


3.      z nagraniami wykładów zalogowany uczestnik szkolenia może zapoznać się do dnia 21.12.2023 r.;

 

4.      ewentualne problemy dot. rejestracji, funkcjonowania platformy itp. prosimy zgłaszać do Zespołu Technicznego ds. Komunikacji online KONSORCJUM Miami Design sp. z o.o. oraz MP Perfect: szkolenie[at]kcbtik.ebo.pl


Aktualizacja nr 2


Szanowni Państwo,


poniżej dodatkowe informacje odn. przebiegu zgłaszania, rejestracji, weryfikacji oraz samego szkolenia:

 1. do chwili obecnej ponad 550 osób zostało zgłoszonych do udziału w szkoleniu przez zbiorcze formularze weryfikacyjne wysłane przez banki komórek krwiotwórczych, ośrodki dawców szpiku i oddziały hematologiczne - bardzo dziękujemy za zainteresowanie;

 2. zgodnie z informacją mailową termin przekazywania ww. zbiorczych formularzy weryfikacyjnych minął w dn. 08.12.2023 r.;

 3. w związku z ogromnym zainteresowaniem, w celu zachowania najwyższej możliwej w tej sytuacji dbałości o jakość usługi, prace nad platformą szkoleniową zostały wydłużone - uruchomienie platformy planowane jest w nocy z 13/14.12.2023 r. - dostęp do wykładów będzie zagwarantowany w dniach 14.12.2023 - 21.12.2023 r.;

 4. od niedzieli 10.12.2023 r.  MAILE Z INFORMACJĄ O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU wysyłane są
  1. sukcesywnie
  2. przez zewnętrzny szkoleniowy system mailingowy (z adresu szkolenie[at]kcbtik.ebo.pl ([at] = @ - zabezpieczenie antyspamowe))
  3. do osób, które:
   1. zostały ujęte w wysłanych przez ośrodki zbiorczych zgłoszeniach weryfikacyjnych ORAZ
   2. wypełniły imienny formularz rejestracyjny poprzez stronę internetową;

 5. od Zespołu Technicznego firmy zewnętrznej otrzymujemy informacje, że:
  1. w niektórych przypadkach maile z adresu szkolenie[at]kcbtik.ebo.pl ([at] = @ - zabezpieczenie antyspamowe) mogą być automatycznie przekierowywane do skrzynki SPAM;
  2. przy rejestracji przez stronę:
   1. były podawane przez osoby rejestrujące się błędne / nierozpoznawane adresy mailowe;
   2. część osób ponawiała rejestrację podając różne adresy mailowe;
 6. mając powyższe na uwadze uprzejmie przypominamy osobom zgłoszonym przez poszczególne ośrodki o konieczności:
  1. imiennej rejestracji przez formularz rejestracyjny - link poniżej;
  2. sprawdzenia podczas rejestracji czy w formularzu rejestracyjnym wpisywany jest prawidłowy adres mailowy;
  3. rejestracji wyłącznie "pod jednym adresem mailowym" - brak jest możliwości rejestracji na kilka adresów;
  4. sprawdzania skrzynki SPAM;

 7. poniżej podsumowanie informacji nt. szkolenia:
  1. tegoroczne szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym - w formule wykładów do odsłuchania dla uczestników na platformie szkoleniowej;
  2. na platformie szkoleniowej zostaną udostępnione uczestnikom nagrania wykładów oraz pliki pdf z prezentacjami;
  3. przewidzianych jest 20 wykładów o różnej tematyce;
  4. szacowany łączny czas wykładów to kilkanaście godzin zegarowych (ok. 2 dni roboczych);
  5. uczestnik otrzyma (na podany przy rejestracji adres mailowy) imienny dostęp do platformy szkoleniowej oraz będzie miał możliwość między 14.-21.12.2023 r. o dowolnej porze doby:
   1. wielokrotnego odsłuchania wykładów;
   2. pobrania prezentacji w formacie .pdf;
  6. za stronę techniczną tegorocznego szkolenia odpowiada KONSORCJUM Miami Design sp. z o.o. oraz MP Perfect Paweł Mitura. 
   1. kwestie techniczne związane z rejestracją, weryfikacją i szkoleniem należy zgłaszać mailowo na adresszkolenie[at]kcbtik.ebo.pl ([at] = @ - zabezpieczenie antyspamowe) lub telefonicznie+48 502 516 573;
   2. kwestie merytoryczne związane ze szkoleniem należy zgłaszać mailowo na adres: szkolenie[at]kcbtik.pl ([at] = @ - zabezpieczenie antyspamowe);
  7. po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia i/lub imienne certyfikaty
   1. imienne certyfikaty otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym;
   2. imienne zaświadczenia otrzymają uczestnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:
    1. ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym;
    2. wykonują na rzecz banku komórek krwiotwórczych (BKK) /ośrodka dawców szpiku (ODS) / ośrodka hematologicznego współpracującego z BKK lub z ODS czynności bezpośrednio wpływające na jakość komórek i/lub bezpieczeństwo biorców i/lub na bezpieczeństwo dawców;
    3. posiadają wymagane ustawowo wykształcenie i/lub kwalifikacje.

Aktualizacja nr 1


W grudniu 2023 r. w ramach realizacji Narodowego Programu Transplantacyjnego na lata 2023-2032 (2023) finansowanego przez Ministra Zdrowia, zostaną zorganizowane wstępne, ustawiczne i uaktualniające szkolenia zdalne dla osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów, a także na bezpieczeństwo biorców i dawców. 

  

Organizatorem szkoleń jest Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. 

  

Tegoroczna edycja szkoleń pn. „Aspekty formalne i praktyczne działalności ośrodków w obszarze dawstwa, pobierania, bankowania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych” [program – link] kierowana jest do personelu: 

 

1.     banków komórek krwiotwórczych; 

2.     ośrodków dawców szpiku 

3.     ośrodków pobierających i przeszczepiających komórki krwiotwórcze (ośrodków hematologicznych) współpracujących z BKK i ODS-ami; 

  

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO [klauzula - link] 

  

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Dostęp do platformy szkoleniowej będzie możliwy do dn. 20.12.2023 r. 

  

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić [formularz rejestracyjny - link] 

  

Weryfikacja zgłoszeń rejestracyjnych: 

  

1.     Zgłoszenia rejestracyjne zostaną poddane weryfikacji. 

2.     Dopiero po pozytywnej weryfikacji zgłaszająca się osoba otrzyma link do platformy szkoleniowej z udostępnionymi wykładami. 

3.     W celu ułatwienia procesu weryfikacji przesłanych zgłoszeń rejestracyjnych należy jak najszybciej przesłać z adresu służbowego na adres szkolenia@kcbtik.pl wypełniony wykaz - formularz Excel [formularz weryfikacyjny- wyłączony] z danymi osób kierowanych na szkolenie przez określony ośrodek – zarówno personel ośrodka jak i osoby współpracujące z danym ośrodkiem; 

è !!! w nazwie przesyłanego formularza Excel należy umieścić nazwę miejscowości oraz skrót jednostki macierzystej w której działa ośrodek. Przykład: Kierownik ośrodka działającej w miejscowości Komórka w ramach działalności Centrum KK zgłasza pracowników i osoby współpracujące. Nazwa przekazanego formularza Excel powinna mieć formę: "Zbiorcze zgłoszenie na szkolenie ustawowe KOMÓRKI KRWIOTÓRCZE 2023 - Komórka.CentrKK". 

è !!! w przypadku BKK oraz ODS uwzględniony w ww. wykazie personel musi być również ujęty w oficjalnym wykazie personelu danego ośrodka przekazanym do KCBTiK we wniosku o udzielenie pozwolenia lub w ramach jego aktualizacji. W razie konieczności należy dokonać niezwłocznego uzupełnienia oficjalnego wykazu personelu w BKK, w ODS. 

è wypełniony formularz Excel powinien zostać zahasłowany - np. spakowany w zahasłowany plik .zip . Hasło należy przekazać w kolejnym mailu. 

4.     BKK i ODS-om przypominamy o potrzebie powiadomienia o ww. szkoleniu ośrodków hematologicznych współpracujących z Państwa ośrodkami. 

  

Certyfikaty i zaświadczenia 

  

1.     Zarejestrowane odbycie danego szkolenia umożliwi uczestnikowi otrzymanie certyfikatu uczestnictwa. 

2.     Warunkiem zaliczenia danego szkolenia i otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu przez osoby zobowiązane do odbywania szkoleń ustawowych jest zarejestrowane odbycie całego szkolenia.