PrzetargiSprawa nr 3/KC/2017

Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
 
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 1
4. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 2
5. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 3
6. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 4
7. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy
8 załącznik nr 3 do SIWZ – informacja – grupa kapitałowa
9. załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy
10. pytania i odpowiedzi
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
12. pytania i odpowiedzi nr 2 + zmiana terminu składania ofert
13. informacja z otwarcia ofert
14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia