Przetargi/konkursySprawa nr 3/KC/2017

Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
 
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 1
4. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 2
5. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 3
6. załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa – Pakiet nr 4
7. załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy
8 załącznik nr 3 do SIWZ – informacja – grupa kapitałowa
9. załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy
10. pytania i odpowiedzi
11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
12. pytania i odpowiedzi nr 2 + zmiana terminu składania ofert
13. informacja z otwarcia ofert
14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15. ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaKonkurs ofert na wybór podwykonawców w zakresie przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) dyrektor Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek ogłasza konkurs ofert na wybór w 2017 roku podwykonawcy lub podwykonawców programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie przeszczepiania rogówki u chorych z ryzykiem utraty przeszczepu z przyczyn immunologicznych na lata 2017-2020.

 
Termin składania ofert - 20.10.2017 r.

1. Ogłoszenie
2. Załączniki
3. Ogłoszenie o posiedzeniu komisji konkursowej
4. Braki formalne-wezwanie do uzupełnienia
5. Ogłoszenie o wyborze realizatora

Postępowanie nr 4/KC/2017

Postępowanie na organizację i przeprowadzenie 2 (dwóch) szkoleń tematycznych osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantacją wraz z zapewnieniem usług hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych
USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie własne Wykonawcy
6. załącznik nr 4 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. Informacja o udzieleniu zamówienia


Postępowanie nr 5/KC/2017

Przedmiot postępowania:

zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową Konferencję szkoleniową PEK/SEC – szkolenie personelu banków tkanek i komórek dotyczące wdrożenia pojedynczego europejskiego kodu (Single European Code for tissues and cells)

USŁUGA SPOŁECZNA

1.     Ogłoszenie o zamówieniu
2.     SIWZ
3.     Załącznik nr 1 – oferta cenowa
4.     Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
5.     Załącznik nr 3 – oświadczenie własne Wykonawcy
6.     Załącznik nr 4 – informacja - grupa kapitałowa
7.     Załącznik nr 5 – wykaz usług
8.     Załącznik nr 6 - projekt umowy
9. Informacja z otwarcia ofert
10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. informacja o udzieleniu zamówienia


Postępowanie nr 6/KC/2017
Przedmiot postępowania: zakup i dostawa drukarek i skanerów kodów kreskowych dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
PRZETARG NIEOGRANICZONY

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - Pakiet nr 1
4. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa - Pakiet nr 2
5. załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie własne Wykonawcy
6. załącznik nr 3 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
8. Pytania i odpowiedzi
9. Informacja z otwarcia ofert
10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia