Przetargi/konkursy

Postępowanie nr 1/KC/2018


Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2018 roku, obejmującą wymianę filtrów w systemie wentylacyjnym pomieszczeń czystych wraz z kwalifikacją tych pomieszczeń oraz przeglądy klimatyzatorów, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji na odpady ciekłe, automatyki i kontroli dostępu


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie podmiotowe
6. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie przedmiotowe
9. załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy
10. informacja z otwarcia ofert
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 2/KC/2018

na zakup i dostawę zamrażarek niskotemperaturowych oraz stacji uzdatniania wody dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


 
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. zatwierdzenie SIWZ
3. SIWZ
4. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa (Pakiet nr 1)
5. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa (Pakiet nr 2)
6. załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie Wykonawcy
7. załącznik nr 3 do SIWZ-grupa kapitałowa
8. załącznik nr 4 do SIWZ-projekt umowy
9. pytania i odpowiedzi
10. pytania i odpowiedzi 2
11. informacja z otwarcia ofert
12. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
13. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


   Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, mający na celu uzyskanie informacji w zakresie planowanego zamówienia na Zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek, w zakresie niezbędnym do oszacowania wartości zamówienia, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczących wyłonienia wykonawcy tych usług i dostaw. >>więcej