Przetargi/konkursy

Postępowanie nr 1/KC/2018


Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2018 roku, obejmującą wymianę filtrów w systemie wentylacyjnym pomieszczeń czystych wraz z kwalifikacją tych pomieszczeń oraz przeglądy klimatyzatorów, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji na odpady ciekłe, automatyki i kontroli dostępu


1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa
4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie podmiotowe
6. załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa
7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług
8. załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie przedmiotowe
9. załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy
10. informacja z otwarcia ofert
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 2/KC/2018

na zakup i dostawę zamrażarek niskotemperaturowych oraz stacji uzdatniania wody dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek


 
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. zatwierdzenie SIWZ
3. SIWZ
4. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa (Pakiet nr 1)
5. załącznik nr 1 do SIWZ-oferta cenowa (Pakiet nr 2)
6. załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie Wykonawcy
7. załącznik nr 3 do SIWZ-grupa kapitałowa
8. załącznik nr 4 do SIWZ-projekt umowy
9. pytania i odpowiedzi
10. pytania i odpowiedzi 2
11. informacja z otwarcia ofert
12. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
13. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


   Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, mający na celu uzyskanie informacji w zakresie planowanego zamówienia na Zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek, w zakresie niezbędnym do oszacowania wartości zamówienia, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczących wyłonienia wykonawcy tych usług i dostaw. >>więcejPostępowanie nr 3/KC/2018

Przedmiot zamówienia:
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek pn.: "Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach czystych – szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek" w 2018 r.
USŁUGA SPOŁECZNA

1.   Ogłoszenie o zamówieniu
2.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 1
3.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 2
4.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 3
5.   Załącznik nr 1 – oferta cenowa - PAKIET nr 4
6.   Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
7.   Załącznik nr 3 – oświadczenie własne Wykonawcy
8.   Załącznik nr 4 – informacja - grupa kapitałowa
9.   Załącznik nr 5 – wykaz usług
10.  Załącznik nr 6 - projekt umowy
11.  Załącznik nr 7 – projekt umowy (RODO)