Przetargi/konkursy

Postępowanie nr 2/KC/2019

Przetarg nieograniczony na:

Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek  Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2019 roku1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa

4. załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

5. załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy

6. załącznik nr 4 do SIWZ - informacja - grupa kapitałowa

7. załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług

8. załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy

9. załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy

10. informacja z otwarcia ofert

11. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Postępowanie nr 3/KC/2019

Przedmiot postępowania: zakup i dostawa sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Pakiet nr 1
4. załącznik nr 1 - oferta cenowa - Pakiet nr 2
5. załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy
6. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej
7. załącznik nr 4 - projekt umowy
8. informacja z otwarcia ofert
9.informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
10.ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 4/KC/2019

Przedmiot postępowania:
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i
gastronomicznych trzydniowego szkolenia dla osób wykonujących czynności
bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem,
przechowywaniem, i przeszczepianiem komórek i tkanek w jednostkach
systemu ochrony zdrowia związanych z transplantacją, w terminie 4.12. –
6.12. w Katowicach i Opolu

USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy - RODO
9. Informacja dotycząca ogłoszenia wraz ze zmianą terminu składania i
otwarcia ofert.
10. informacja z otwarcia ofert
11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12. Informacja o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 5/KC/2019

Przedmiot postępowania:
Organizacja wraz z zapewnieniem usług hotelowo-konferencyjnych i
gastronomicznych, dwóch dwudniowych szkoleń dla osób wykonujących
czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem,
przetwarzaniem, przechowywaniem, i przeszczepianiem komórek i tkanek w
jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantacją, w
terminie 11.12. – 13.12. w Warszawie

USŁUGA SPOŁECZNA

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. załącznik nr 1 - oferta cenowa
3. załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
4. załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy
5. załącznik nr 4 - oświadczenie - grupa kapitałowa
6. załącznik nr 5 - wykaz usług
7. załącznik nr 6 - projekt umowy
8. załącznik nr 7 - projekt umowy - RODO
9. informacja z otwarcia ofert
10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11. Informacja o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 6/KC/2019

ZAKUP ZASOBÓW, W TYM INFORMATYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH ŚLEDZENIE LOSÓW
KOMÓREK I TKANEK


1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA CENOWA - PAKIET NR 1
4. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA CENOWA - PAKIET NR 2
5. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA CENOWA - PAKIET NR 3
6. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
7. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA
8. załącznik nr 4A - projekt umowy - Pakiet nr 1
9. załącznik nr 4B - projekt umowy - Pakiet nr 2 i 3
10. Pytania i odpowiedzi
11. Sprostowanie omyłki pisarskiej
12. Informacja z otwarcia ofert
13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 2 i Pakietu nr 3
14. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr.1
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia