Pracownie Typowania Tkankowego
Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność określoną w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Pracownia Immunogenetyki Układu HLA

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

* data wydania pozwolenia:   08.05.2015

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
* data wydania pozwolenia:   31.03.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
Laboratorium Zgodności Tkankowej HLA z Pracownią Diagnostyki Genetycznej
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
* data wydania pozwolenia:   14.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia:
1) typowanie HLA klasa I (A,B,C) i II (DRB1, DQB1) na pośredniej rozdzielczości metodą SSOP potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych; 
2) typowanie HLA klasa I (A,B) i II (DRB1) na niskiej rozdzielczości krwi pępowinowej; 
3) typowanie HLA na wysokiej rozdzielczości metodą SBT (sekwencjonowanie kapilarne, NGS); 
4) typowanie układu HLA na poziomie niskiej rozdzielczości do badań rodzinnych klasa I (locus A,B,C) klasa II (DRB1); 
5) typowanie układu HLA u biorcy narządów na poziomie niskiej rozdzielczości klasa I (locus A,B) klasa II (DRB1); 
6) oznaczenie PRA u biorców narządów; 
7) wykrywanie przeciwciał anty-HLA i określanie ich swoistości (identyfikacja przeciwciał klasy I i II) metodą fazy stałej na platformie Luminex; 
8) typowanie układu HLA u dawcy narządów żywego lub zmarłego na poziomie niskiej rozdzielczości klasa I (locus A,B) klasa II (DRB1); 
9) wykonywanie próby krzyżowej z limfocytami B i T w przeszczepie rodzinnym; 
10) wykonywanie próby krzyżowej z limfocytami B i T od dawcy zmarłego; 
11) diagnostyka zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa - molekularne oznaczenie obecności HLA-B*27; 
12) wykonywanie próby krzyżowej biorców krwi przy doborze zgodnego dawcy KKP.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
* data wydania pozwolenia:   11.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie:
1) przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych: typowanie potencjalnego dawcy (rejestr), typowanie dawcy spokrewnionego
2) przeszczepiania narządów unaczynionych: typowanie biorcy (HLA klasa I i II metodą genetyczną u pacjentów zgłoszonych do Krajowej Listy Osób Oczekujących na Przeszczep Unaczyniony)
3) diagnostyki chorób związanych z układem HLA (oznaczenie HLA B27 i oznaczenie DQ2/DQ8).Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 
Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki
ul. Pabianicka 62, 53-513 Łódź
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań
w zakresie:
1) typowania do: przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych, przeszczepiania narządów unaczynionych;
2) wykrywania i identyfikacji przeciwciał;
3) wykonywania prób krzyżowych (cross-matching)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku 
Pracownia Zgodności Tkankowej w strukturze Laboratorium Immunologii i Transplantologii Klinicznej
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań
w zakresie:
1) przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych (typowanie biorcy i dawcy spokrewnionego, niespokrewnionego, potencjalnego);
2) przeszczepiania narządów unaczynionych (typowanie dawcy, biorcy: nerki, trzustki, serca, płuca; wykrywanie i identyfikacja przeciwciał biorców: nerki, trzustki, serca, płuca);
3) wykonywania próby krzyżowej cross-matching (nerka, trzustka, serce, płuco);
4) innym: diagnostyka chorób związanych z układem HLA: HLA B27, DQ2/DQ8, HLA B*57; badanie powikłań poprzetoczeniowych: wykrywanie p/ciał limfocytotoksycznych
z zastosowaniem technik:
1) typowania HLA w zakresie klasy I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) i klasy II (HLA-DRB1, DQB1, DQA1): metody serologiczne, cytometria przepływowa, metody genetyczne – niska rozdzielczość: PCR SSP, PCR SSO, wysoka rozdzielczość: PCR SSP;
2) wykrywanie przeciwciał: metody serologiczne, testy fazy stałej: bead array;
3) identyfikacja przeciwciał: testy fazy stałej: bead array;
4) próby krzyżowe: metody serologiczne, cytometria przepływowaInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   31.10.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
– Centrum Leczenia Obrażeń w warszawie 

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 
* data wydania pozwolenia:   10.02.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 latNZOZ Medigen, Medigen Sp. z o.o.
ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

Pracownia Biologii Molekularnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi
Fundacja na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
* data wydania pozwolenia: 11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 latInstytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

Pracownia Zgodności Tkankowej

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   25.11.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

*zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań w zakresie: 

1.    diagnostyki transplantacyjnej - przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych:

- typowanie dawcy spokrewnionego - wstępne;

2.    przeszczepiania narządów unaczynionych:

- typowanie biorcy (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- wykrywanie przeciwciał PRA (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- identyfikacja przeciwciał (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- typowanie dawcy (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca),

- próba krzyżowa - cross-matching (nerka, wątroba, jelito, serce, płuca).

 

 

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie  
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Zakład Immunogenetyki

ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa

* data wydania pozwolenia:   01.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów - testowaniu próbek do

badań w zakresie:

1.    diagnostyki transplantacyjnej obejmującej przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych, w tym:

- typowanie potencjalnego dawcy do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych

PotencjalnychDawców Szpiku i Krwi Pępowinowej - wstępne, dotypowanie,

- typowanie biorcy i potencjalnych dawców rodzinnych wraz z doborem dawcy

spokrewnionego - wstępne, weryfikacyjne,

- typowanie biorcy i potencjalnych dawców niespokrewnionych wraz z doborem

dawcy niespokrewnionego - wstępne, weryfikacyjne,

- typowanie krwi pępowinowej;

2.    diagnostyki chorób związanych z układem HLA.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pracownia HLA Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

* data wydania pozwolenia:   17.11.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia:

- oznaczanie antygenów zgodności tkankowej - HLA kl. I i II metodami genetycznymi SSP na poziomie low resolution w układzie dawca-biorca nerki, dawca spokrewniony – biorca szpiku kostnego, pacjenci ambulatoryjni,

- badanie przesiewowym przeciwciał anty-HLA I i II klasy metodą x-Map z

wykorzystaniem aparatuLuminex u biorców nerek oraz płuc,

- oznaczanie swoistych przeciwciał anty-HLA klasy I i II metodą x-Map z wykorzystaniem aparatu Luminex u biorców nerek oraz płuc,

- wykonanie prób krzyżowych (cross-match) metodą CDC,

- oznaczanie poziomu przeciwciał limfocytotoksycznych (PRA) metodą CDC u pacjentów oczekujących na przeszczep nerki.

 

 

 

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Pracownia Badań Zgodności Tkankowej Zakładu Transfuzjologii Klinicznej

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44
* data wydania pozwolenia:   06.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

* zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym testowanie próbek do

badań w zakresie:

- genotypowania układu HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości metodą PCR-SSP do badań rodzinnych układu HLA - klasa I (locus A.B.C) i klasa II (DRB1,DQB1) -badanie u biorcy i  dawców spokrewnionych,

- genotypowania układu HLA klasy I (A.B.C) i II (DRB1, DQB1) na pośrednim stopniu rozdzielczości metodą PCR-SSOP potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych),

- genotypowania układu HLA klasy I (A,B,C) i II (DRB1, DQB1) na wysokim stopniu rozdzielczości metodą PCR-SSP u biorców i dawców niespokrewnionych w celu doboru do przeszczepienia komórek krwiotwórczych oraz potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku włączonychwcześniej do Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w celu rozszerzenia genotypowania,

- genotypowania HLA klasy I (A,B) i II (DRB1) na niskiej rozdzielczości krwi pępowinowej,

- diagnostyki chorób związanych z układem HLA,

- wykrywanie przeciwciał anty-HLA metodą ELISA.

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 
Pracownia Badań HLA
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań 
w zakresie:

1) diagnostyki transplantacyjnej – przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych: typowanie potencjalnego dawcy (rejestr), typowanie dawcy spokrewnionego, typowanie krwi pępowinowej – stosowane techniki: PCR SSO niska rozdzielczość, PCR SSP niska rozdzielczość;
2) diagnostyki chorób związanych z układem HLA: oznaczenie HLA-B27, oznaczenie DQ2/DQ8 –stosowane techniki: PCR SSO niska rozdzielczość i PCR SSP niska rozdzielczość;
3) badania powikłań poprzetoczeniowych: oznaczenie przeciwciał anty HLA techniką beadarray; 
4) badania przeciwciał limfocytotoksycznych (LCT) w przypadku diagnostyki immunologicznej pacjentów opornych na przetaczanie koncentratu krwinek płytkowych

 

 


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 
Pracownia Krwinek Płytkowych i Białych
ul. I Armii W.P. 8, 20-078 Lublin
* data wydania pozwolenia:   13.07.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
zakres pozwolenia: testowanie komórek, tkanek i narządów, w tym próbek do badań 
w zakresie:
1) typowania antygenów zgodności tkankowej klasy I i II na poziomie niskiej, pośredniej i wysokiej rozdzielczości u potencjalnych dawców szpiku spokrewnionych i niespokrewnionych
2) badania przeciwciał anty-HLA i anty-HPA oraz antygenów HPA u dawców i pacjentów