Pracownie Typowania Tkankowego
Lista jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność określoną w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2015, poz. 793 z późn. zm.):


Lista MLD, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności stan na dzień 31.12.2022