Banki Tkanek i Komórek


Lista banków tkanek i komórek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.):

 

BYDGOSZCZRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy
REGON: 000293670; NIP: 5542231201; KRS: 0000007227
ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
Bank Tkanek i Komórek
- pozwolenie na:

1)   gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku kostnego,
2)   gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi dojrzałych – limfocyty,
3)   gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia:   13.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat 


---

CHĘCINY

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
REGON: 260315067; NIP: 9591866812

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny
Publiczny Bank Komórek Macierzystych 
- pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---

GDAŃSK


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
REGON: 000288640; NIP: 9570730409; KRS: 0000122150
ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Bank Tkanek i Komórek  Kliniki Hematologii i Transplantologii 
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i limfocytów przeznaczonych do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia: 19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat 

---

GLIWICE


Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach
REGON: 000288389; NIP:6310112222
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 12.11.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---

KIELCE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

REGON: 001263233; NIP: 9591294907; KRS: 0000004015

ul. S. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku 

- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej przeznaczonych do przeszczepienia

* data wydania pozwolenia:   27.10.2014

* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---

KATOWICE


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
REGON: 000296986; NIP: 6342336539; KRS: 0000054747

ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
Bank Tkanek 
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie, testowanie i dystrybucję: allogenicznych i autologicznych przeszczepów tkanek mięśniowo-szkieletowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów błon łącznotkankowych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów naczyń krwionośnych, allogenicznych i autologicznych przeszczepów komórek
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
REGON: 276267686; NIP: 6342305444 KRS: 0000102533

ul. Panewicka 65, 40 - 760 Katowice 
Bank Tkanek Oka
- pozwolenie na: 
1)   gromadzenie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek oka (płatków rogówkowo – twardówkowych)
tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia:   26.10.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
REGON: 000289070; NIP: 9542270611; KRS: 0000043369
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia:   31.10.2011
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat  

 

KRAKÓW

Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o.
REGON: 356743076; NIP: 9451993048; KRS: 0000488713

ul. Ujastek 3, 31-221 Kraków
* pozwolenie na: przetwarzanie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
REGON: 000290073; NIP: 6771694570; KRS: 0000046052

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Pracownia Konserwacji Tkanek Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję allogenicznych przeszczepów zastawek sercowych, płucnych i aortalnych, allogenicznych przeszczepów łat tętnicy płucnej, allogenicznych przeszczepów osierdzia
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Progenis Sp. z o.o.
ul. Rozdroże 21e/60, 30-361 Kraków
REGON: 356743283; NIP: 6762245720; KRS: 0000177116
Progenis - Bank Komórek Macierzystych
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie
REGON: 000288685; NIP: 6751199442; KRS: 0000024155

ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
Pracownia Separacji Krwinek i Bank Komórek Krwiotwórczych Oddziału Klinicznego Kliniki Hematologii
- pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

 

---


Uniwersytet Jagielloński
REGON: 000001270; NIP: 6750002236
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Bank Komórek Zakładu Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: 
a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;
b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki tłuszczowej;
c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;
d) ludzkich komórek mięśniowych;
e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej
* data wydania pozwolenia: 08.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat  

---


Uniwersytet Jagielloński
REGON: 000001270; NIP: 6750002236
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Bank Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej Małopolskiego Centrum Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków
*- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: 
a) ludzkich komórek skóry – keratynocytów, fibroblastów i melanocytów;
b) ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku  i tkanki
c) ludzkich chondrocytów izolowanych z tkanki chrzęstnej;
d) ludzkich komórek mięśniowych;
e) macierzy zewnątrzkomórkowej izolowanej z tkanki tłuszczowej
* data wydania pozwolenia: 08.05.2015
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
REGON: 351375886; NIP: 6792525795; KRS: 0000039390
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Bank Komórek Ośrodka Transplantacji
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej oraz limfocytów tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 20.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---

LUBLIN


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
REGON: 431029234; NIP: 7122429274; KRS: 0000005919

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
Bank Tkanek Oka
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucja rogówek, twardówek i błony owodniowej przeznaczonych do przeszczepiania
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

Bank Komórek Krwiotwórczych
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
REGON: 430040541; NIP: 7122414692; KRS: 0000021056

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Bank Hematopoetycznych Komórek Progenitorowych
- pozwolenie na: 1) gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

- pozwolenie na: 2) przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej; 3) przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych z tkanek płodowych galarety Whartona; 4) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek dojrzałych - limfocytów
* data wydania pozwolenia: 04.05.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

 

---

ŁÓDŹ


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
REGON: 000295403; NIP: 7292345599; KRS: 0000004955

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii

ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku przeznaczonych do przeszczepienia
* data wydania pozwolenia: 11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

 

MORAWICA K/KIELC


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 25-734 Kielce

REGON: 000291776, NIP: 9591316649, KRS:0000008566
Bank Tkanek - Dział Kriobiologiczny 
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
Bank Komórek - Dział Kriobiologiczny 
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc
- pozwolenie na: przechowywanie macierzystych komórek krwiotworzenia
* data wydania pozwolenia: 27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


OLSZTYN


Fundacja Na Rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych - REGENERV
REGON: 281551073 NIP: 7393864272 KRS: 0000487893
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej - Bank Komórek Macierzystych
- pozwolenie na: 
1)   gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki szpiku kostnego, tkanki chrzęstnej, tkanki nerwowej, naskórka z częścią skóry właściwej, sznura pępowinowego, tkanki opuszki węchowej 
2)   gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych ze szpiku, komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, chondrocytów, komórek z tkanki nerwowej, keratynocytów, melanocytów, fibroblastów, komórek mezenchymalnych z galarety Whartona, komórek z opuszki węchowej
tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 13.03.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Medycznych
REGON: 510884205 NIP:7393033097
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
Pracownia Medycyny Regeneracyjnej Bank Komórek Macierzystych
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

pozwolenie na: 1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek będących przedmiotem badań naukowych, które docelowo będą stosowane u ludzi 
* data wydania pozwolenia: 02.07.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

pozwolenie na: 2) gromadzenie, testowanie i przetwarzanie tkanki tłuszczowej, sznura pępowinowego i komórek krwiotwórczych szpiku; 3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek mezenchymalnych z tkanki tłuszczowej, galarety Whartona i szpiku
* data wydania pozwolenia: 08.01.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---

POZNAŃ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
REGON: 000293835; NIP: 7791003888; KRS: 0000002687

ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
Bank Komórek Macierzystych

 pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

 


Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
REGON: 000288863; NIP: 7811621544; KRS: 0000001939
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Bank Komórek Krwiotwórczych 
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 30.07.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat 

---

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
REGON: 000288828; NIP: 7781343588; KRS: 0000001853

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
Bank Komórek Macierzystych Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z Pododdziałem Transplantacji

ul. Szamarzewskiego 82/ 84, 60-569 Poznań
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

 

---

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
REGON: 272165010; NIP: 6431005873; KRS: 0000182167
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek In Vitro z Bankiem Tkanek
- pozwolenie na: 
gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję:
^ tkanek powłok - skóry pełnej z tkanką podskórną, skóry pełnej, naskórka z częścią skóry właściwej, keratynocytów i fibroblastów
^ błony owodniowej
^ komórek mezenchymalnych ze zdemarkowanej tkanki tłuszczowej, strupa oparzeniowego, galarety Whartona, sznura pępowinowego i owodni
* data wydania pozwolenia: 17.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---

SOSNOWIEC


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
REGON: 000296495; NIP: 6442876726; KRS: 0000003544
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Bank Tkanek Oka
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, testowanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek, płatka rogówkowo-twardówkowego, płatka twardówkowego
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---

SZCZECIN


Longa Vita Sp. z o.o.
REGON: 812400231; NIP: 9552027148; KRS: 0000081713
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bank Komórek Macierzystych 
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek krwi pępowinowej przeznaczonych do przeszczepiania
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka Sp. z o.o.
REGON: 812400350; NIP: 9552027125; KRS:0000085071
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin 
- pozwolenie na:  gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek
* data wydania pozwolenia:   27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


TORUŃ


Specjalistyczny Szpital Miejski 
im. M. Kopernika w Toruniu
REGON: 870252274; NIP: 8792076803KRS: 0000002564
ul. Batorego 17/1987-100 Toruń
Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych (BKKM)
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej 
* data wydania pozwolenia:   29.09.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


WARSZAWA


Warszawki Uniwersytet Medyczny
REGON: 000288917 NIP: 5250005828
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Laboratorium Badawcze - Bank Komórek
- pozwolenie na:
1)   gromadzenie i przetwarzanie ludzkiej tkanki tłuszczowej oraz przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich komórek izolowanych z tkanki tłuszczowej 
tj. działalność określoną w art. 25 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 1.12.2016
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

"Aztar" Sp. z o. o.
REGON: 010159750; NIP: 5240008972; KRS: 0000240130
ul. Suwalska 8/177, 03-252 Warszawa
Laboratorium Naukowo-Badawcze
ul. Milionowa 23, 93-193 Łódź

- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję tkanki szpiku kostnego oraz poszczególnych typów komórek macierzystych ze szpiku kostnego 
* data wydania pozwolenia:   30.06.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---

D4 Sp. z o. o.
REGON: 361830727; NIP: 5252622100; KRS: 0000564210
ul. Okólnik nr 11A lok. 69, 00-368 Warszawa
- pozwolenie na:

1)   gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja przeszczepów kostnych
* data wydania pozwolenia:   23.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


Bank Tkanek Oka w Warszawie
REGON: 011221681; NIP: 1131941301
Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję płatków rogówkowo-twardówkowych i twardówek
* data wydania pozwolenia:   6.05.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie
REGON: 000288366; NIP: 5250008057; KRS: 0000144803
ul. W. K. Roetgena 5, 02-781 Warszawa
Bank Komórek Macierzystych i Tkanek, Zakład Inżynierii Komórkowej
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: sznura pępowinowego, tkanki tłuszczowej, mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących ze szpiku, tkanki tłuszczowej, krwi pępowinowej i galarety Whartona, komórek macierzystych krwiotworzenia ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 19.02.2013
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---


Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
REGON: 000288484; NIP: 5250009424; KRS: 0000119139

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku, komórek macierzystych z krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012 
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"
REGON: 000557961; NIP: 9521143675; KRS: 0000092381
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Kriobank Homogennych Zastawek Serca Kliniki Kardiochirurgii
- pozwolenie na: 1) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek  sercowo-naczyniowych: zastawek serca, osierdzia, naczyń krwionośnych; 2) przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych 
* data wydania pozwolenia:   21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
- pozwolenie na:3) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję autoprzeszczepów przytarczyc
* data wydania pozwolenia:   25.02.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek
REGON: 015620567; NIP: 5262738933
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję: tkanek mięśniowo-szkieletowych, osierdzia, skóry i błony owodniowej
* data wydania pozwolenia:   29.03.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Novum Sp. z o.o.
REGON: 147053666; NIP: 5242766122; KRS: 0000492740
ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa
* data wydania pozwolenia:   27.11.2012
Bank Komórek Macierzystych
- pozwolenie na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek macierzystych krwi pępowinowej
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 
REGON: 017452559; NIP: 5252239973; KRS: 0000166106

ul. Jana Pawła II, 29 00-867 Warszawa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiego Banku Krwi Pępowinowej S.A.
ul. Działkowa 85, 02-034 Warszawa 
- pozwolenie na:

1)   gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia: 11.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
- pozwolenie na:

2)   gromadzenie i przetwarzanie tkanek ludzkiego popłodu, tj.: pępowiny, łożyska i błon płodowych
* data wydania pozwolenia: 17.06.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
- pozwolenie na:

3)   przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek popłodu pępowina, owodnia, łożysko)
* data wydania pozwolenia: 27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat
- pozwolenie na:

4)   przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku i krwi obwodowej
* data wydania pozwolenia: 27.10.2014
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

5)   gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i przechowywanie tkanki tłuszczowej podskórnej,
6)   gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek pochodzących z tkanki tłuszczowej podskórnej
tj. działalność określoną w art. 25 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia: 5.01.2017
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat


---


Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
REGON: 000288975; NIP: 5220002529; KRS: 0000073036
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej (BKKiKP) 
Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej przeznaczonych dla przeszczepiania
* data wydania pozwolenia:   12.11.2012
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

 

---


Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
REGON: 000288930; NIP: 5220002535; KRS: 0000120483
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych
- pozwolenie na: testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek trzustki i wysp trzustkowych przeznaczonych do przeszczepienia 
* data wydania pozwolenia:   29.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Wojskowy Instytut Medyczny 
REGON: 015294487; NIP: 1132393221; KRS: 0000144810
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Bank Tkanek i Komórek Krwiotwórczych Zakładu Transfuzjologii i Klinicznej 
- pozwolenie na: 1) gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych ze szpiku, z krwi obwodowej i z krwi pępowinowej
* data wydania pozwolenia:   23.02.2017
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
- pozwolenie na: 2) testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję rogówek
* data wydania pozwolenia:   25.02.2014
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat
- pozwolenie na: 3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek linii białokrwinkowej przeznaczonych do przeszczepienia tj. na działalność określoną w art. 26 i 37 ust. 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
* data wydania pozwolenia:   25.04.2016
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat


---

WROCŁAW


Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu 
REGON: 932717392; NIP: 8942702290; KRS: 0000084385

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław 
Bank Komórek DCTK z KBDSz 
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław 
* pozwolenie na:  testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych pozyskanych z krwi i szpiku 
* data wydania pozwolenia:   12.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
REGON: 000288998; NIP: 8981824910; KRS: 0000020274

ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław
Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, komórek krwiotwórczych ze szpiku
* data wydania pozwolenia: 21.12.2012
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

---


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
REGON: 000289012; NIP: 8981816856; KRS: 0000136478
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Bank Komórek Krwiotwórczych Kliniki Transplantacji Szpiku
- pozwolenie na:
1) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych szpiku, komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz preparatów limfocytów;
2)  gromadzenie, przechowywanie, testowanie i dystrybucję komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej;
3)  gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję komórek macierzystych galarety Whartona
* data wydania pozwolenia: 10.11.2015
* okres obowiązywania pozwolenia: 5 lat

ZABRZE


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FRK Homograft" Sp. z o.o. 
REGON: 276074600; NIP: 6482279250; KRS: 0000119387
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
- pozwolenie na: gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję: ludzkich allogenicznych przeszczepów zastawek serca, płatków rogówkowo-twardówkowych, twardówek, błon owodniowych, ścięgien, więzadeł, łakotek i skóry

* data wydania pozwolenia:   12.04.2013
* okres obowiązywania pozwolenia:  5 lat

---